Plyny, které svítí


Od chvíle, kdy člověk uzavřel světlo do nějaké nádoby a oživil ho elektrickým proudem, uplynulo už mnoho a mnoho času. A jelikož to rozhodně nebyl vůbec špatný nápad, začala se tato myšlenka postupně dále a dále rozvíjet. Po žárovce spatřily světlo světa i další světelné zdroje. Mezi ně patří i výbojky.

rozmanitá zábava

  • Tato moderní svítidla jsou v podstatě uzavřené trubice, které jsou naplněné různými druhy par a plynů. Záleží vždy na každém jednotlivém typu.
  • Pomocí elektrod se zavádí elektrický proud do plynové náplně a tak vzniká světlo.
  • Je to jistě velice laické vysvětlení a možná by se mnou mnohý fyzik nesouhlasil a chtěl by to trochu více rozvinout.

úspora energie

Nám laikům ale docela stačí, když máčkneme na vypínač nebo jiné tlačítko a rozsvítí se světlo.Naplníme-li naši výbojku rtutí, pak dosáhneme efektu modrého nebo ultrafialového světla. Rtuť je prvek, který patří mezi ty nebezpečnější. Je totiž velice toxický. Přesto se s ním dříve plnily různé teploměry a barometry. Je to kov, který je za určitých podmínek kapalný. Kromě této vlastnosti je také dobrým vodičem elektrického proudu.

nový teploměr

Pozor na zářivky

Na našem trhu se stále ještě vyskytuje nízkotlaká rtuťová výbojka , kterou známe pod běžným označením jako zářivku. Jistě se s ní někde setkal každý. Zářivky osvětlovaly různé kanceláře, ordinace lékařů a další veřejné budovy. Při likvidaci těchto světelných zdrojů je zapotřebí dbát jisté bezpečnosti. Trubice totiž obsahují určité množství tohoto nebezpečného kapalného kovu. Výbojek se ale v současné době vyrábí více druhů. V podstatě každý plyn, který je k tomu vhodný, se dnes plní do těchto trubic. Některé druhy využívají umělci ke svým kreativním nápadům.

  • Například helium je hojně využíváno pro speciální efekty.
  • Vydává totiž světlo bílé až oranžové a pokud změníme podmínky, pak se může proměnit na šedé či modré.